پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

http://daryasell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

پرستاری قبل،حین و بعد از بیهوشی و عمل
مرحله قبل از عمل جراحی :
مرحله قبل از عمل جراحی از زمان تصمیم گیری برای انجام جراحی شروع می شود و با انتقال بیمار به تخت اتاق عمل پایان می پذیرد.

فعالیت های پرستاری در این دوره شامل :
بررسی کلی وضعیت بیمار قبل از روز جراحی از طریق انجام مصاحبه قبل از عمل که شامل : بررسی اطلاعات فیزیکی و روانی بیمار/تاریخچه بیهوشی قبلی و شناسایی آلرژیها یا مشکلات ژنتیک.
اطمینان از انجام همه آزمایشات مورد نیاز
فراهم کردن سرویس مناسب مشاوره و ارائه اطلاعات و آموزش های لازم در مورد بهبود بعد از بیهوشی و مراقبت های بعد از عمل می باشد.
مرحله حین عمل :
مرحله حین عمل از زمان انتقال بیمار به تخت عمل شروع و با انتقال وی به بخش مراقبت های بعد از هوشبری خاتمه می یابد.

فعالیت های پرستار شامل :
فراهم کردن آسایش و امنیت بیمار
حفظ محیط غیرعفونی
اطمینان از عملکرد صحیح وسایل
دادن وسایل خاص به جراح حین عمل جراحی و نوشتن گزارش های لازم
در بعضی مواقع فعالیت ها شامل حمایت روانی بیمار مانند در دست گرفتن دست وی در طول تزریق داروی بیهوشی،کمک بر دادن وضعیت مناسب به بیمار روی تخت عمل و ... می باشد.
مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی

آموزش بیمار قبل از عمل جراحی
شامل آموزش روش تنفس بعد از عمل و ورزش های اندام تحتانی به منظور جلوگیری از عوارض بعد از عمل است.
آموزش به بیمار را باید از زمان پذیرش آغاز کرد .

آموزش تنفس عمیق و تمرین های سرفه و اسپیرومتری تشویقی
پرستار به بیمار آموزش می دهد که در وضعیت نشته بنشیند تا ریه ها تا حداکثر امکان منبسط شوند و نیز توضیح می دهد که چگونه دم عمیق و آهسته و بازدم آهسته را انجام دهد.
در صورت انجام برش جراحی روی قفسه ی بیمار باید کف دو دست خود را روی برش قرار دهد تا حین سرفه حداقل فشار به آن وارد شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی از لینک زیر استفاده کنید: