پاورپوینت مفید جبهه های هوا - 16 اسلاید

پاورپوینت مفید جبهه های هوا - 16 اسلاید

پاورپوینت مفید جبهه های هوا - 16 اسلاید

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

پاورپوینت مفید جبهه های هوا

http://daryasell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

توده های هوا:
توده های هوا بیشترین نقش را در تولید نزولات جوی بعهده دارند.
Air mass یا توده هوا به حجم بسیار وسیعی از هوا گفته میشود که خصوصیات دمایی و رطوبتی آن در جهات افقی یکسان باشدبا وسعت افقی تا هزاران کیلومتر و وسعت عمودی تا ده کیلومترباشد .
توده های هوا در اثر مدتی ساکن ماندن در یک منطقه خواص دمای و رطوبتی آن منطقه را بخود میگیرند. بسته به اینکه Source Region توده هوا توده ها را به چند دسته تقسیم میکنند:
توده هوای
شمالگان A : از اقیانوس منجمد شمالی سرچشمه گرفته ، خیلی سرد است و بندرت به ایران میآید.
قطبی قاره ای cP: از خشکی های قطب شمال نشات گرفته اند
قطبی دریایی mP: سرد و مرطوب
تروپیک قاره ای cT: گرم و بسیار خشک از صحراهای شمال افریقا نشات میگیرد به سرعت رطوبت جذب میکند و تبدیل به mT میشود
حاره ای دریایی mT: دریایی گرمسیری، از مناطق گرمسیری اقیانوس ها سرچشمه میگیرد گرم و مرطوب
استوایی E: دما و رطوبت بالا
جبهه های ساکنStationary fronts
فرض کنید دو توده هوای گرم و سرد توسط یک جبهه از هم جدا شده اند. آیا این جبهه گرم است یا سرد؟ جواب این است که تشخیص جبهه، به رفتار آن بستگی دارد. اگر جبهه در جهت هوای گرم جابه جا شود، جبهه سرد است و اگر در جهت هوای سرد جابه جا شود، جبهه گرم است. اما اگر توده های هوا در حرکت نباشند، جبهه به حالت سکون در می آید پس در واقع جبهه ساکن، جبهه ای است که در جهت افقی دارای حرکات بسیار کمی بوده و تقریباً اصطلاحی است که به مرز توده های هوای ساکن گفته می شود و بر روی نقشه های هواشناسی با ترکیبی از جبهه گرم و سرد نشان داده میشود. 
جبهه بند آمده از ادغام جبهه های سرد و گرم تشکیل می شوند. اگر یک جبهه سرد از یک جبهه گرم پیشی گیرد، نتیجه کار یک جبهه بندآمده است. با نزدیک شده به جبهه بندآمده، سیستم ابر یا بارندگی حاصل از آن بسیار شبیه یک جبهه گرم است، زیرا تشکیل دنباله توده هوای گرم قبل از جبهه تغییری نکرده است. با گذر جبهه، ابرها و بارندگی متعاقب آن از نوع جبهه سرد خواهد بود. 
در تقسیم بندی ابرها جمعا ۲۷ نوع ابر موجود است که از بین این ۲۷ نوع ٬ دو نوع آنها ابرهای CB (charley Brown) می باشند که خطرناک ترین ٬ عظیم ترین و در عین حال زیبا ترین ابرهای جهان می باشند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید جبهه های هوا است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید جبهه های هوا از لینک زیر استفاده کنید: