پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه - 38 اسلاید

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه - 38 اسلاید

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه - 38 اسلاید

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه

http://daryasell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

آیا توسعه کارآفرینی منجر به تغییر نظام پرورشی آموزش عالی می گردد؟
کلید واژه ها:
آموزش عالی : دانشجو - استاد - خانواده مدیریت آموزش عالی
موتور محرک : Driving Force
توسعه: رشد کمی و کیفی متغیر ها - چگونگی جبران عقب افتادگی- پرکردن شکاف ها
کارآفرینی: کسب و کار- نوآوری- رشد
سازمان - شرکت – کسب و کار
اصول توسعه کسب و کار
کسب و کار = دلالی , آقا زاده بودن, راحت طلب، ثروت باد آورده، سرمایه دار، زالوصفت نمی باشد.
پیامبر گرامی می فرماید: ا لکا سب و حبیب الله
توسعه فرهنگ کسب و کار: فرآیند آشنایی از کودکی درخانواده تا ورود به نهادهای کسب و کار
کسب و کار : آشنایی با نام شرکتها
آشنایی با نام محصول

نگاه کسب و کارانه: حساس شدن نسبت به محیط اطراف خود در زمینه کسب و کار انواع کسب وکار و محیط اطراف
تعاريف كارآفرين
طبق نظروي كارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي مي باشد . وي مشخصه
كارآفرين رانوآوري مي داندوفرايندكارآفريني را“تخريب خلاق“(Creative Destrucyion)
مي نامد .
بعبارت ديگر ويژگي تعيين كننده در كارآفريني همانا انجام كارهاي جديد و يا ابداع روشهاي
نوين در انجام كارهاي جاري است . روش نوين همان “ تخريب خلاق “ مي باشد . از نظر
وي نوآوري در هر يك از زمينه هاي ذيل كارآفريني محسوب مي شود .
- ارائه كالاي جديد
- ارائه روشي جديد در فرايند توليد
- گشايش بازاري تازه
- يافتن منابع جديد
- ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید توسعه کارآفرینی در ایران دو زبانه از لینک زیر استفاده کنید: